Ölçme ve Değerlendirme

Okullarımızda uygulanmakta olan sınavlar, ders içi etkinlikler, performans ödevleri, sunumlar, projeler gibi ölçme

araç ve tekniklerinin sonuçlarını saptamak, yorumlamak yoluyla yetkinliğin artırılması, ölçme ve değerlendirmenin ana konularındandır.

Dolayısıyla ölçme ve değerlendirmenin amaçları genel olarak şu şekilde sıralanabilir:

• Öğrenci başarısını gözlemlemek,

• Öğretmenin başarısını izlemek,

• Okulun başarısını gözlemlemek,

• Öğretim sürecinin verimliliğini artırmak,

• Ulusal ve uluslararası sınavlar karşısında öğrenci ve okul başarısını raporlaştırmak,

• Öğretmen, yönetici ve anne–babalara bilgi vermek.

Öğrencinin öğrenmesinin değerlendirilmesi, başarıyı ölçen bir veya birden fazla tekniğin kullanılmasını gerektirir. Fakat eğitimde değerlendirme, tek tek tekniklerin bir araya gelmesinden çok daha fazla bir anlam içerir. Verimli bir öğretim sisteminde oldukça kritik rol oynayan değerlendirme, öğrenme sürecinde hedef ve kazanımların belirlenmesi ile başlar ve belirlenen hedeflerin ne kadarına ulaşıldığının saptanmasıyla sürer. Bu veri ve bilgilerden yararlanılarak, eksik yanları giderici, güçlü yanları pekiştirici önlemleri uygulamakla son bulur.

Program geliştirme, ölçme değerlendirme uzmanları okullarımıza gerekli desteği vererek eğitim-öğretim hizmetinin kalitesini artırmak ve standardizasyonu sağlamak amacıyla; öğretim programları geliştirmek ve programların etkili bir şekilde uygulanabilmesi için çeşitli öğrenme ürünleri tasarlamak, uygulanan öğretim programlarının ve öğrenci başarısının değerlendirilmesinde, süreci ve bireysel farklılıkları dikkate alan ölçme-değerlendirme model, araç, yöntem ve tekniklerini araştırmak, geliştirmek, uygulanmasını sağlamak üzere hizmet vermektedir. Çalışmalar okul müdürlüğü bünyesinde öğretmenlerimiz ve destek hizmet bölümleri ile işbirliği içerisinde sürdürülmektedir.

Program geliştirme ve ölçme-değerlendirme uzmanlık alanlarında yürütülen çalışmalar kısaca şöyle özetlenebilir:

  • Eğitim bilimlerindeki gelişmeleri takip ederek öğretmenlere hizmet içi eğitimler kapsamında seminerler, atölye çalışmaları vb. şekilde bilgilendirmelerde bulunmak,
  • Öğretim programlarını incelemek, ihtiyaç durumunda program geliştirme ve değerlendirme çalışmaları yapmak,
  • Eğitim-öğretim faaliyetlerinin kalitesini artırmaya yönelik projeler planlamak, yürütmek ve değerlendirmek,
  • İlgili öğretmenlerle işbirliği içerisinde öğrenme-öğretme sürecinde kullanılmak üzere etkinlik, çalışma yaprağı, materyal vb. tasarlamak,
  • Sınav hizmetleri çalışmalarını yürütmek ve ölçme-değerlendirme soru bankası yazılımını geliştirmek,
  • Kurum içi ve kurum dışı sınavlarda okul ve öğrenci performansını değerlendirmeye yönelik raporlar hazırlamak,
  • İhtiyaç duyulan konulara yönelik farklı ölçme araçları geliştirmek ve değerlendirme raporları hazırlamak
Bilyön Koleji

2007 yılından beri eğitim öğretim hayatında varolan Bilyön Koleji, öğrencilerine verdiği değer ve her zaman ön planda tutmuş olduğu eğitim kalitesiyle diğer okulların önüne geçmektedir.

Bilyön Ofis

Tuna Mahallesi 5500/3 Sokak

N0.14/A Çamdibi

Bornova / İZMİR

0(232) 237 0 444
Copyright © 2019 - İzmir Bilyön Koleji Resim/Bilgi Paylaşımı Yapılamaz - Tüm Hakları Saklıdır.