Görsel Sanatlar ve Seramik Atölyesinde öğrencilere kendilerini sanat yoluyla ifade etme imkanı vererek iç dünyalarının sağlıklı bir şekilde dışavurumunu gerçekleştirebilmelerini sağlamaktır. Öğrencilerimizin sanat yoluyla öz güveninin oluşmasını sağlayabilme, bireysel veya grup çalışmalarında sorumluluk, işbirliği, dayanışma anlayışını; birbirleri arasında sevgi, saygı, yardımlaşma gibi duygu ve davranışları geliştirebilmelerini amaçlıyoruz. Bu amaçlar doğrultusunda görsel sanatlar ve resim derslerinde farklı malzemeleri kullanıp eğlenceli çalışmalar yapmaktayız.Bunlardan biriside seramiktir.Seramik Hamuruna şekil vererek, zekasını sanatla birleştirip, güzel objeler yapabilmektir.