Laboratuvarlar/Laboratories

Kampüsümüz Lise ve Ortaokul Binalarımızda 2 adet Laboratuvar bulunmaktadır.Fen (Fizik, Kimya, Biyoloji) derslerinde öğretilen tüm konularla ilgili tam öğrenmeyi destekleyen deneysel çalışmalar yürütülür ve öğrencilerin bu çalışmalara etkin katılımı sağlanır.Laboratuvarlarımızda derslerin ve günümüzün gerektirdiği tüm deneysel ve ders araç-gereçler vardır.Laboratuvarlarımız modern donanımlı olup, akıllı tahta ve bilgisayarla desteklenmektedir. Okul yaşamının daha ilk günlerinden başlayarak  sınıf düzeylerine uygun deneylerin yapıldığı araç ve gereçlerle donatılan Fen, Kimya, Fizik ve Biyoloji laboratuvarları, bilgisayar teknolojisi ile desteklenir. Sürekli yenilenen ve geliştirilen laboratuvarlarda ulusal ve uluslararası yarışmalara hazırlık çalışmaları yürütülür. Fen ve proje kulüplerinde öğrenciler projelerini planlı ve düzenli olarak geliştirirler. Öğrencilerin doğaya olan sevgi ve saygılarını arttıran deneysel çalışmalarla kazandıkları bilgi ve becerilerin, onlara tüm hayatları boyunca rehberlik edeceğine inanıyoruz.

Fen Bilimleri derslerinin amacı, elde ettiği bilgi ve becerileri günlük hayatta kullanabilen, yaratıcı ve eleştirel düşünme yeteneğine sahip, bilim ve teknoloji arasında ilişki kurabilen nesiller yetiştirmektir. Bu yüzden Fizik, Kimya, Biyoloji, Fen ve Teknoloji derslerinde öğrencilerimizin öğrendikleri bilgileri, laboratuvarlarımızda deney, uygulama, gözlem ve sonrasında yapılan değerlendirme ile bilgilerinin unutulmayacak şekilde derinleştirilmesi sağlanır.

Modern araç gereçlerle donatılmış olan laboratuvarlarımızda, öğrencilerimiz ders içi eğitimlerini gözlem ve uygulamalarla güçlendirmektedirler. Fen Bilimleri alanında proje çalışmaları yapan öğrencilerimiz, laboratuvar çalışmalarını ders dışı zamanlarda da sürdürebilmektedirler. Laboratuvarlarımızda ders öğretmenlerimiz ve laboratuvar uzmanımızın gözetiminde öğrencilerimiz için deney yapmak bilimsel olduğu kadar eğlenceli hale de gelir.

Çocukluk ve ergenlik dönemi, merak duygusunun, yaratıcılığın ve girişimciliğin en fazla olduğu dönemdir. Bu dönemde öğrencilere yaparak, yaşayarak uygulama imkânı verilmesi, bu açlıklarının giderilmesi ayrıca önemlidir. Fen ve Teknoloji laboratuvarımızda her hafta okul öncesinden 8. sınıfa kadar işlenen konu başlıklarımıza ve kazanımlara uygun olarak deneyler yapılır, videolar izlenir ve sonrasında yapılan değerlendirmelerle öğrenilen bilgi unutulmayacak şekilde sağlamlaştırılır.

Kimya laboratuvarının amacı öğrenciye içinde yaşadığı dünyayı, kullandığı eşyayı, yaşamak için gereksinim duyduğu besinleri ve havada bulunan maddeleri tanıtmak; özelliklerini ve aralarındaki bağıntıları kapsayan kanunları öğretmektir. Kimya öğretiminde laboratuvar, gözlem ve deney yaparak birinci elden deneyim kazanmayı sağladığı için öğrenmede önemli bir etkendir.

Biyoloji laboratuvarımızda öğrencilerimiz gözle görülemeyen canlıları, dokuları ışık mikroskopları ile görerek, kimyasal maddeler ile besinlerin içeriğini analiz ederler. Cam malzemelerimizi ve yapay bağırsak kullanarak hücrelerimizde madde alışverişinin nasıl gerçekleştiğini yaparak, yaşayarak öğrenirler. Bunların yanında öğrencilerimiz birbirlerinin kan gruplarını tayin ederek günlük hayatta karşılaştıkları bilgilerini somutlaştırmanın heyecanını yaşarlar. Aynı zamanda vücudumuzda bulunan organlarımızdan kalp, akciğer ve beyni diseksiyon aletlerini kullanarak incelerler.

Fizik laboratuvarımızda da diğer laboratuvarlarımızda olduğu gibi öğrencilerimizin çok sayıda deneyi kendi elleriyle yapmaları, derste öğrendikleri teorik bilgileri pekiştirmeleri sağlanır. Tüm derslerde laboratuvar ortamı yaratılmaktadır. Laboratuvar, tüm yıl derslerin önemli bir parçası ve öğrencilerle konuların tartışılabildiği en iyi ortamdır.

Bilyön Koleji

2007 yılından beri eğitim öğretim hayatında varolan Bilyön Koleji, öğrencilerine verdiği değer ve her zaman ön planda tutmuş olduğu eğitim kalitesiyle diğer okulların önüne geçmektedir.

Bilyön Ofis

Tuna Mahallesi 5500/3 Sokak

N0.14/A Çamdibi

Bornova / İZMİR

0(232) 237 0 444
Copyright © 2019 - İzmir Bilyön Koleji Resim/Bilgi Paylaşımı Yapılamaz - Tüm Hakları Saklıdır.