Robotik Atölyesi/Robotic Hall

Kampüsümüz içinde yeralan Robotik Kodlama ve STEM Atölyesinde öğrencilerimiz Anaokulundan başlayarak ilkokul 1-2-3-4’üncü sınıflarda ve ortaokul 5.6.7.8. ve Anadolu ve Fen Lisesi sınıflarında tüm öğrencilere STEM eğitimine temel oluşturan STEM+ ve Robotik Kodlama ve Robotik okuryazarlığı uygulanmaktadır.

İzmir BİLYÖN Okullarında öğrenciler, daha çok üniversitelerde rastlanan robotik çalışmalarına anasınıfından itibaren başlar, ilkokul, ortaokul ve lisede devam eder.

Okulumuza  özgü olarak hazırlanan bu uygulamada STEM +eğitim programı dahilindeki robotik turnuva tecrübeleri, dünyadaki benzer uygulamaları ve okullar  seviyesinde pilot olarak yapılan çalışmalar baz alınmıştır.

STEM + eğitiminde temel hedef öğrencileri disiplinize ederek,teknik ve bilimsel düşünme yeteneği kazandırmaktır. Bunun için de öğrencinin proje üretmesi gerekmektedir. Çünkü sadece proje üretimi aşamasında öğrenci tüm derslerde öğrendiği bilgileri aktif bir şekilde kullanma ihtiyacı hisseder. İzmir BİLYÖN   Okullarında ortaokul ve liseler seviyesinde katıldığımız STEM +eğitimini destekleyen Uluslararası FIRST LEGO League Robotik turnuvalarında bu bilgilerimizi perçinlemiş bulunuyoruz.

Bu deneyimlerden hareketle oluşturulan Kodlama ve Robotik dersi ise altı modülden oluşmaktadır;

-Bilişim Teknolojileri Okur Yazarlığı,

-Dash ve Dot robotlarıyla uygulama,

-Proğramlama ve Kodlama,

-Robotik uygulama,

-Dijital Tasarım ve Animasyon,

-Oyun ve ders konuları Programlama.

Modüllerden ettiği kazanımlarla öğrenciler diğer derslerde (Fen, Matematik, Sosyal Bilimler, Fen bilimleri…) öğrendikleri konuları kullanarak özgün projeler üretebilmektedirler.

Hayal ettikleri projeyi kolayca üç boyutlu modellemelerini sağlamak için ders materyali olarak yaş gruplarına paralel  Lego Education  tarafından geliştirilmiş  LEGO® Education WeDo, LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 robotik setleri ve Dash ve Dot Robotlarını kulllanarak,MIT Medya Laboratuvarında geliştirilmiş görsel programlama dili kullanılmaktadır.

Derslerde öğrendikleri bilgilerin kullanıldığı ve çevrelerinde her gün rastladıkları teknolojileri kolaylıkla anlamalarını hedefleyen bu çalışmalarla öğrenciler ikili gruplar halinde çalışarak tasarımlar üretir, dişlileri, basit makine mekanizmalarını öğrenir, hazırladıkları mekanizmaları sensörler ve motor kullanarak nasıl çalıştırabileceklerini uygulamalı olarak keşfederler.

Ders programında yer alan problem çözme aktiviteleri ile öğrenciler özgün projeler geliştirir, bunların anlatımlarını da yaparak sunum becerileri kazanır.

Türkiye’de ilk defa uygulanan bu dersin amacına uygun bir şekilde yürütülebilmesi için  öğretmenlerimize uygulamalı eğitimler verilmiştir,yetkili merkezlerden sertifakalarını almışlardır.

Tüm sınıf seviyelerimizde Robotik Modülünde çalışmalar beş aşamada gerçekleşir:

İNCELEME

Bir dersin girişinde öğrencide oluşturduğunuz merak ve ilgi o dersin başarısında ne kadar önemlidir hepimiz

biliriz.Lego Wedo setleri ile yapılan her çalışmanın başında inşa edilecek çalışmanın nerede ve nasıl kullanıl-

dığını anlatan bir girişi vardır. Bu öğrencinin günlük yaşamda çevresinde gördüğü mekanizma ve robotik

araçlarla bağlantı kurmasını sağlar. Öğretmen bu girişi kendi ekleyeceği resim ve videolarla zenginleştirir.

TASARLAMA

Robot yapım aşaması iki öğrencinin birlikte yaptığı bir adımdır. Bu adımda öğrenciler adım adım yönergeleri

takip ederek robotlarını inşa ederler. Takım çalışması, iletişim, işbirliği ve motor becerilerini geliştirirler.

Robotların yapımı tamamlandıktan sonra üretilen mekanizmaların çalışma sistemleri üzerinde öğrencilerle

değerlendirme yapılır. Fen, matematik, teknoloji ve mühendislik alanları ile bağlantıların fark edilmesi sağlanır.

Rehberlik edilerek yapılan  çalışmalar ile hedeflenen becerileri kazanan öğrencilere belirli aralıklarla

problemler verilerek probleme çözüm getirecek şekilde robotik model tasarlamaları da beklenir.

KODLAMA

Kodlama 21’inci yüzyıl becerileri içinde yer alan ve erken yaşlarda edinilmesi yararlı olan bir beceridir.

Renkli görsel bir blok kodlama sistemine sahip olan Wedo Software sayesinde öğrenciler için kodlama kolay

ve eğlencelidir.

Kod bloklarında bulunan kodları yan yana sıralayıp komut dizisi oluşturarak öğrenciler robotlarının hareket

etmesini, ses çalmasını, sensörlerden gelen veriye göre hareket etmesini sağlarlar.

Öğrenciler örnek robot kodlama bloklarını uygulayabileceği gibi robotlarını kendi belirledikleri düzende

çalışacak şekilde farklı program kodları da yazabilirler.

Lego Wedo programlama ile yaptıkları mekanizmaların nasıl canlandığını gören öğrenciler çevremizdeki

robotik sistemleri kolayca anlayabiliyor, benzer çözümleri kendilerinin de yapabileceğini fark ediyorlar.

Problem çözmek, yaratıcı çözümler üretmek artık onlar için bu sayede daha kolay.

GELİŞTİRME

Robotlarını yapan ve çalıştıran öğrenciler bu son adımda ürünleriyle oynamak, incelemek, denemek,

değiştirmekte serbestler. Bu onlara çalışmayı anlama, geliştirme şansı tanıyan en önemli adım.

Küçük değişikliklerle ne kadar yaratıcı fikirler ortaya koyduklarını görmek sizi şaşırtacak.

ANLATMA

Yapılan çalışmalar sınıfta, gruplar arasında, öğretmenlere zaman zaman da velilere sunulmaktadır. Bu,

öğrencilerin sunum becerilerinin gelişmesine katkıda bulunmaktadır.

Neden Kodlama ve Robotik?

Robotik çalışmaları yaparken öğrenciler kendilerini bir bilim insanı, bir mühendis ya da bir tasarımcı gibi

hissederler ve zamanla günlük yaşamdaki sorunları incelemek, bu sorunlara çözüm bulmak konusunda

kendilerine daha fazla güven duymaya başlarlar.

Kodlama ve Robotik etkinliklerinin hedefi öğrencilere aşağıdaki becerileri kazandırmaktır:

-Hayatları boyunca kullanacakları bilişimsel düşünme becerileri

-Akıllı cihazları anlama, kullanabilme ve yeni akıllı cihazlar geliştirme

-Mühendislik tasarım sürecini öğrenme

-Kodlama, robot programlama

-Ne, nasıl çalışır konularında özgün, yaratıcı düşünebilme

-Sebep ve sonuç arasında bağlantı kurma

-Oyun tasarımı ve oyun programlama

-Strateji geliştirme, risk değerlendirme

-Eleştirisel düşünme, farklı fikirleri dinleme

-Varsayım kurma ve yapılan ölçümlerle tahmin edilen sonuçlara ulaşmaya çalışma ve sonrasında daha ileri

varsayımlar yapabilme

-Hatadan ders çıkarma, zaman yönetimi

-Çalışmaktan keyif alma

-Birçok meslek dalını tanıma, deneyimleme fırsatı

-Eğlenerek, deneyerek öğrenme

-Araştırma becerileri

-Takım çalışması

-Sunum becerileri, sosyalleşme

Bilyön Koleji

2007 yılından beri eğitim öğretim hayatında varolan Bilyön Koleji, öğrencilerine verdiği değer ve her zaman ön planda tutmuş olduğu eğitim kalitesiyle diğer okulların önüne geçmektedir.

Bilyön Ofis

Tuna Mahallesi 5500/3 Sokak

N0.14/A Çamdibi

Bornova / İZMİR

0(232) 237 0 444
Copyright © 2019 - İzmir Bilyön Koleji Resim/Bilgi Paylaşımı Yapılamaz - Tüm Hakları Saklıdır.