Fen Lisesi

Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi, uyguladığı eğitim programı ile öğrencilerine 

                      Yeni Çağın  gerektirdiği becerileri kazandırıyor.

Bu beceriler;

1-İletişim: Öğrencilerimiz doğru iletişim kurabilsin diye öğrenci meclisi yıl boyu okul yönetimine katılım sağlar, başkanlar toplantısı yapılır, münazara yarışmalarına ülke içinde ve ülke dışında katılım sağlanır.

Ana dili İngilizce, Almanca olan öğretmenler ile yıl boyu konuşma imkanı sağlanır, sunuculuk yarışmaları ile güzel konuşma teşvik edilir, drama eğitimi ile vücut dili öğrenilir, şiir günlerinde duygular dile gelir,düşünce kulüplerinde bilgiler söze dökülür, fikirler uçuşur, yardım kermes organizasyonlarında stantlarda satış becerisi gelişir.

2-Yaratıcılık: Öğrencilerin yaratıcılık duygularını geliştirmek için; öğretmen müdahalesi olmadan ulusal ve  uluslararası yarışmalara başvuru, hazırlık, katılım süreçlerini öğrencinin planlaması için  teşvik ve özgür çalışma imkanları sunulur. Görsel Sanatlar Atölyemizde, Müzik Atölyemizde yetenekler açığa çıkarılır.

3-Entelektüel merak: Entelektüel merak duygularını tetiklemek için sürekli güncellenen on bin kitaplık bir  kütüphane, onlarca süreli yayın, sınırsız internet, tasarım ve baskı imkanları ile öğrencilerin hizmetine sunulur.

4-Yeni fikirler geliştirmek, uygulamak ve başkaları ile paylaşmak; yeni ve farklı perspektiflere açık olmak kazandırdığımız bir diğer beceri, okulumuzda çok renkli, çok kültürlü bir öğrenci – öğretmen,çalışan topluluğu mevcut. Ayrıca her bir konuk davetinde, zihinlerde yeni pencereler açma potansiyeli olan bazen bir karikatürist,bazen bir sosyal ağ yöneticisi mühendis bazen bir teorisyen bazen de mezun bir öğrenci.

5-Eleştirel Düşünme: Eleştiri yoksa fikirler gelişemez. Bilim, sanat, eğitim ancak özgür ortamlarda tam anlamıyla gelişir.  Fikirlerin serbestçe dile getirildiği, tartışırken öğrenmenin var olduğu,  farklı olmanın zenginlik sayıldığı bir ortamda düşünce güç kazanır.

6-Akıl yürütme ve insiyatif alma: Öğrenci organizasyonlarında, yarışma, gezi, aktivite ve sosyal sorumluluk proje planlamasında rol  öğrenciye verilir,  öne çıkması, sorumluluk üstlenmesi beklenir. Bağlantılar kurma, üstlendiği işin üstesinden gelme becerisi kazandırılır.

7-Bilgi ve Medya Okur Yazarlığı: Farklı şekil ve ortamlardaki bilgiyi çözümleme, erişme, doğru kullanma, uyarlama, değerlendirme ve yenilikler yaratma becerisi kazandırılır.

8-İş birliği – Takım Çalışması ve Liderlik Gösterme: Farklı rol ve sorumluluklara uyum gösterme; başkaları ile verimli çalışma; kendini başkalarının yerine koyma; değişik olana, farklılıklara saygı gösterme en çok takım oyunlarında, turnuvalarda, sivil toplum faaliyetlerinde, kültür tur organizasyonlarında serpilen bir beceri olur.

9-Problemi Tanımlama, Formüle Etme ve Çözme: Bu yetenek olmazsa olmaz bir diğer beceri olarak yer alır. Öğrenciler öğrenci meclislerinde, beyin fırtınası ile ortak aklı devreye sokma becerisi kazanır.

10- Öz Yönelim:  Kendi başına durumu anlama ve öğrenme ihtiyaçlarını takip etme, uygun kaynakları belirleme, öğrenmeyi bir alandan başka bir alana aktarma becerisi özellikle ders seçimlerinde, kabinet sınıf uygulamasında kazanılır.

11-Sosyal Sorumluluk: Başkalarının ilgi ve haklarını akılda tutarak sorumlu davranma; kişisel, iş ve topluma  açık alanlarda etik davranışlar sergileme, yüksek farkındalık geliştirip duyarlı davranış becerisi kazanma  sağlanır.

Öğrencilerimizin hafta içi görülen dersleriyle ilgili her hafta Cuma öğleden sonra ”KDS”KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI uygulanır. Öğrencilerin o hafta öğrendiklerinin veya eksik yönlerinin değerlendirmesi yapılır.Eksik yönlerinin telafisi yoluna gidilir.Hemde bilginin kalıcı olması sağlanır.

Bilyön Koleji

2007 yılından beri eğitim öğretim hayatında varolan Bilyön Koleji, öğrencilerine verdiği değer ve her zaman ön planda tutmuş olduğu eğitim kalitesiyle diğer okulların önüne geçmektedir.

Bilyön Ofis

Tuna Mahallesi 5500/3 Sokak

N0.14/A Çamdibi

Bornova / İZMİR

0(232) 237 0 444
Copyright © 2019 - İzmir Bilyön Koleji Resim/Bilgi Paylaşımı Yapılamaz - Tüm Hakları Saklıdır.