Ortaokul

İzmir Bilyön Koleji ”LGS’’ye Nasıl Hazırlanıyor?

8.sınıf öğrencilerimize ara sınıflarda yapılan etüt çalışmalarından farklı olarak LGS Hazırlık Programı uygulanmaktadır.
Öğrencilerimizin bu ortak sınavlarda başarılı olabilmeleri için yoğun , sistemli ve planlı bir çalışma yürütülmektedir.İçinde bulunduğumuz çağın da gerektirdiği gibi, bilgiyi öğrenme, kavrama, uygulama, analiz ve sentez yapabilme gibi becerilerin geliştirilmesine yönelik çalışmalarla birlikte, Müfredat programı çerçevesinde yoğun akademik çalışma programı uygulanmaktadır.
Klasik yazılı sınavlar, konu tarama testleri ve düzenli deneme sınavları ile yapılan ölçme-değerlendirme sonuçları branş öğretmenleri ve sınıf danışman öğretmenleri tarafından değerlendirilir. Varsa eksikler belirlenir, bu eksiklere göre öğrencilerimiz uygun etütlere ve bire-bir çalışmalara, küçük grup çalışmalarına yönlendirilir. Sonucu takip edilir. LGS Hazırlık Biriminin yaptığı haftalık toplantılarda öğrencilerimiz tüm ders öğretmenleri tarafından ortak görüşle değerlendirilir, gerekli tedbirler zamanında alınarak çözüm odaklı çalışılmaktadır.Cumartesi günler velilerimizin isteği doğrultusunda 9.00-13.00 saatleri arası hazırlık kurslarımız
düzenlenmektedir.Öğretmenlerimize yapılan ek proğramlarla,öğrencilerimizin eksik yönlerinin telafi edildiği bire-bir ders ve etüt uygulamaları yapılmaktadır.
Konu tekrarları, bire – bir ve küçük gruplarla konu anlatımı, bire-bir ve genel soru çözümü çalışmaları yapılmaktadır.
Bu çalışmalarımız her öğrenci için düzenlenen, öğrencinin gelişiminin ayrıntılı takip edilebileceği karnelerimiz ile veli tarafından da yakından izlenebilmektedir.
Etüt Programları

Etütlerde öğrencilerimizin elde ettiği kazanımların pekiştirilmesi amaçlanır.
Etütlerde etkileşimli akıllı tahtalarda interaktif ders anlatımları ve öğrencilerin aktif katılımları sağlanır.
Etüt derslerinde farklı kaynaklar takip edilerek farklı soru tipleri ile kazanımların kontrolü yapılır.
Kazanımların en üst seviyede öğrenilip kullanılması hedeflenir.
Etüt derslerimiz hafta içi bir gün zorunlu olmak kaydı ile haftada iki defa tüm ortaokul sınıflarında uygulanır.
Etüt dersleri hafta içi okul yönetiminin uygun bulacağı zaman diliminde 35 dakikalık ders saatinden oluşacak şekilde uygulanır.

Her hafta cuma günleri tüm sınıflarımızda o hafta görülen derslerin kazanımlarının değerlendirilmesi amacıyla ”KDS”KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI yapılır.Sınav sonuçlarına göre öğrenclerimiz hafta içi veya hafta sonlarında bire-bir derslere alınırlar ve eksik bilgileri telafi edilir.

Bilyön Koleji

2007 yılından beri eğitim öğretim hayatında varolan Bilyön Koleji, öğrencilerine verdiği değer ve her zaman ön planda tutmuş olduğu eğitim kalitesiyle diğer okulların önüne geçmektedir.

Bilyön Ofis

Tuna Mahallesi 5500/3 Sokak

N0.14/A Çamdibi

Bornova / İZMİR

0(232) 237 0 444
Copyright © 2019 - İzmir Bilyön Koleji Resim/Bilgi Paylaşımı Yapılamaz - Tüm Hakları Saklıdır.