Bilyön’de Eğitim

Bilim ve Teknoloji ile İç İçe Eğitim

Bilim ve Teknoloji Okulları  öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda,merak ve öğrenme  arzusunu geliştirmeye ve zenginleştirmeye yönelik bilimsel,fiziksel ,teknolojik ve akademik imkanları sunuyor.Böylece öğrenmeyi zevkli ve kalıcı hale getiriyoruz.

Eğitim,bilim ve teknoloji insan yaşamında çok önemli rolleri olan temel öğelerdir.

Eğitim; insanın doğuştan sahip olduğu gizil güçlerin ve yeteneklerin ortaya çıkarılmasına ve daha güçlü, daha olgun,yaratıcı bir kişi olarak gelişmesine hizmet etmektedir.

Bilim ve Teknoloji ise;Bireylerin eğitim yoluyla kazandığı bilgi ve becerileri daha iyi, daha verimli biçimde yararlanmasına ve daha bilinçli olarak uygulayabilmesine yardımcı olmaktadır.

Bilim ve Teknoloji Okulları,Doğuştan bireylerde var olan merak ve öğrenme arzusu ve akademik çalışmaların anında,yaparak,yaşayarak, deneysel ve teknolojik çalışmalarla desteklendiği,bilim ve teknoloji konseptli kampüs okuldur.

Bilim ve Teknoloji Okulları öğrencilerin mantıksal ve bilimsel düşünme süreçlerinin de gelişmesini sağlar. Böylece çocuklar analitik düşünme yetilerini ilerleterek sentez yapma yeterliliklerini artırır.

Bilim konsepti pek çok alanda deneyim ortamı ve yaşantısı sunarken çocukları sınırlı dünyalarından, dar bakış açısından, yalın düşünmekten ve tek boyuta odaklanmaktan uzaklaştırır.

Onları daha geniş yelpazede, esnek, geniş ve içinde bulunduğu dünyadaki sorunlara karşı daha duyarlı davranmayı teşvik eder.

Mevcut durumları koşulsuz ve şartsız bir şekilde kabul etmek yerine, sorgulamaya iter.

Günümüzde teknoloji,ekonomi, bilim gibi toplumsal alanlarda değişimler oldukça hızlı gerçekleşmektedir. Bu sebeple, toplumu oluşturan bireylerin yanı sıra toplumu oluşturacak olan gelecek nesillerin de yaşadıkları çevreyi, bilimsel ve teknolojik olayları anlayabilecek, yorumlayabilecek ve çıkarımlarda bulunarak harekete geçebilecek kapasite ve algılama yeteneğine sahip olmaları ve “bilimsel bakış açısı”

kazanmaları önemlidir.

Bilim ve Teknoloji Okulları,hem bilimsel yöntemlere dayanarak bilgiyi kullanmaya, hem de teknoloji’yi de kullanarak,yeni bilgiler elde etmeye imkanlar sunar.

Bu nedenle, her teknolojik ve bilimsel bilgi, kendinden sonraki bilgilerin doğuşunun göstergesidir.

21.Yüzyıl ‘Bilgi ve Teknoloji Çağıdır’.Öğrencilerimizin,Teknolojiyi kullanarak,Bilim yolu ile disiplinli, sağlıklı ve kaliteli yaşam becerileri edinmesine kaynaklık eder.

Bilim ve teknoloji konseptli okulumuzun eğitim içerikleri,öğrencilerin bireysel yeteneklerinin farkına varmalarına ve  kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamaya yardımcı olur.

Bilyön Koleji

2007 yılından beri eğitim öğretim hayatında varolan Bilyön Koleji, öğrencilerine verdiği değer ve her zaman ön planda tutmuş olduğu eğitim kalitesiyle diğer okulların önüne geçmektedir.

Bilyön Ofis

Tuna Mahallesi 5500/3 Sokak

N0.14/A Çamdibi

Bornova / İZMİR

0(232) 237 0 444
Copyright © 2019 - İzmir Bilyön Koleji Resim/Bilgi Paylaşımı Yapılamaz - Tüm Hakları Saklıdır.